ఆడియోలు http://www.jandhyavandanam.com/2011-09-28-17-03-13 Fri, 24 Nov 2017 21:21:54 +0000 Joomla! - Open Source Content Management en-gb మల్లెపందిరి.... సినిమా పాటలు http://www.jandhyavandanam.com/2011-09-28-17-03-13/93-2011-11-30-08-06-27 http://www.jandhyavandanam.com/2011-09-28-17-03-13/93-2011-11-30-08-06-27

                

 

 

 

Comments:

 

sharma.. 12 weeks ago

1)తొలిచూపు తోరణమాయె, 
2)కదిలే కోరికవో కధలో నాయికవో పాటలు చాలా చాలా బాగుంటాయి. 
Thanks for sharing such a nice songs!!

 


 

]]>
ఆడియోలు Wed, 30 Nov 2011 08:06:27 +0000
లిపి లేని కంటి బాస (శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ) http://www.jandhyavandanam.com/2011-09-28-17-03-13/56-2011-11-02-05-16-58 http://www.jandhyavandanam.com/2011-09-28-17-03-13/56-2011-11-02-05-16-58

లిపి లేని కంటి బాస తెలిపింది చిలిపి ఆశ

నీ కన్నుల కాటుక లేఖలలో
నీ సొగసుల కవితా రేఖలలో
ఇలా ఇలా చదవనీ నీ లేఖని ప్రణయ లేఖని
బదులైన లేని లేఖ బ్రతుకైన ప్రేమలేఖ
నీ కౌగిట బిగిసిన శ్వాసలతో
నీ కవితలు నేర్పిన ప్రాసలతో
ఇలా ఇలా రాయనీ నా లేఖని ప్రణయ రేఖని
లిపి లేని కంటి బాస తెలిపింది చిలిపి ఆశ

చరణం1:

]]>
ఆడియోలు Wed, 02 Nov 2011 05:16:58 +0000
కాస్తందుకో, దరఖాస్తందుకో, ప్రేమ ధర కాస్తందుకో http://www.jandhyavandanam.com/2011-09-28-17-03-13/24-2011-10-07-08-14-50 http://www.jandhyavandanam.com/2011-09-28-17-03-13/24-2011-10-07-08-14-50

రెండు రెళ్ళు ఆరు

కాస్తందుకో, దరఖాస్తందుకో, ప్రేమ ధర కాస్తందుకో!
ముద్దులతోనే ముద్దరవేసి ప్రేయసి కౌగిలి అందుకో!

కాస్తందుకో, దరఖాస్తందుకో, భామ ధర కాస్తందుకో!
దగ్గర చేరి దస్కతు చేసి, ప్రేయసి కౌగిలి అందుకో!

చిరుగాలి దరఖాస్తు లేకుంటే కరిమబ్బు, మెరుపంత నవ్వునా చినుకైన రాలునా?
జడివాన దరఖాస్తు పడకుంటే సెలయేరు, వరదల్లె పొంగునా కడలింట చేరునా?
శుభమస్తు అంటే దరఖాస్తు ఓకే!

చలిగాలి దరఖాస్తు తొలిఈడు వినకుంటే, చెలి చెంత చేరునా చెలిమల్లే మారునా?
నెలవంక దరఖాస్తు లేకుంటే చెక్కిళ్ళు, ఎరుపెక్కిపోవునా? ఎన్నెల్లు పండునా?
దరి చేరి కూడా దరఖాస్తులేలా? 

 

 

Comments:

 

శ్రీనివాస్ పప్పు.... 13 weeks ago

మార్చానండీ మానస గారూ,ధన్యవాదాలు సరిచేసినందుకు 

Manasa... 13 weeks ago 

శ్రీనివాస్ గారూ :  "దగ్గర చేరి దస్కతు చేసి" అనుకుంటానండీ..పాటలో స్పష్టంగా వినపడని మాట నిజమే కానీ, "స"కారమొకటి వినపడదూ? దానిని బట్టి దస్కతు అని రాశారేమో వేటూరి అనుకుంటున్నా..! దస్కతు అంటే సంతకం అని ఒక అర్థం ఉంది.

 

]]>
ఆడియోలు Fri, 07 Oct 2011 08:14:50 +0000
మొగుడు పెళ్లాలు http://www.jandhyavandanam.com/2011-09-28-17-03-13/22-2011-10-05-11-47-40 http://www.jandhyavandanam.com/2011-09-28-17-03-13/22-2011-10-05-11-47-40
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
]]>
ఆడియోలు Wed, 05 Oct 2011 11:47:40 +0000
జంధ్యామృతం http://www.jandhyavandanam.com/2011-09-28-17-03-13/13-2011-10-02-16-40-28 http://www.jandhyavandanam.com/2011-09-28-17-03-13/13-2011-10-02-16-40-28
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
]]>
ఆడియోలు Sun, 02 Oct 2011 16:40:28 +0000